Chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonţie şi ortodonţie

 
 

Istoric

Catedra Stomatologie pediatrică a fost fondată în anul 1986. Organizator al catedrei Stomatologie pediatrică a fost Pavel Godoroja, profesor universitar, doctor habilitat în medicină .

Inițial la catedră activau următorii conferenţiari universitari: Valeriu Burlacu, Victor Catană, Gheoghe Spatari, care predau cursurile de stomatologie terapeutică pediatrică, profilaxia afecţiunilor stomatologice şi ortodonţie. În aceeaşi perioadă,angajați ai catedrei activau următorii asistenţi: Gheorghe Gherman, Vasile Zagnat, Andrei Porosencov şi Ghenadie Mînăscurtă.

Catedra Stomatologie pediatrică asigura procesul de instruire la 4 discipline: chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonţie, ortodonţie şi profilaxia afecţiunilor stomatologice.

În baza catedrei stomatologie pediatrică, în septembrie 2007,  a fost formată Catedra Chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică şi pedodonţie (șef catedră – prof. Ion Lupan ), iar în anul 2010 ea a fost reorganizată în Catedra Chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonţie şi ortodonţie.