Default Header Image

Cercetare

      Direcţia de bază de cercetare ştiinţifică a catedrei este “Profilaxia şi tratamentul afecţiunilor stomatologice la copii”. Această problemă ştiinţifică este integrată în programul de Stat al Republicii Moldova şi în programele Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS).

       În direcţia dată au fost publicate peste 400 de lucrări ştiinţifice (monografii, articole, elaborări metodice, teze etc.).

    Colaboratorii catedrei au organizat 15 congrese şi mai multe conferinţe ştiinţifico-practice cu medici stomatologi din republică. Colaboratorii catedrei au luat parte la Congresele chirurgilor cranio-maxilo-faciali din Europa, seminarele OMS care s-au desfăşurat în România, Belorus şi Rusia. Catedra are colaborări ştiinţifice cu savanţii din SUA, România, Ucraina, Rusia, Belorus, Franţa, etc. Colaboratorii catedrei au audiat cicluri de prelegeri al profesorilor din SUA (Carolina de Nord, SUA) şi din Franţa (Nante) în diferite probleme ale stomatologiei. La catedră au fost introduse în practica stomatologică noi metode de diagnostic şi remedii de tratament şi profilaxie a afecţiunilor stomatologice, traumatismelor şi tumorilor oro-maxilo-faciale la copii.

Tezele de doctor habilitat în științe medicale susținute:

 1. Granciuc Gheorghe: „Evaluarea compuşilor coordinativi ai zincului şi vanadiului la stimularea proceselor osteoregenerative în ţesuturile parodontale şi la utilizarea implanturilor din titan”. Consultant ştiinţific prof.univ. Godoroja Pavel şi prof.univ. Gulea Aurelian. Susţinută la 28 noiembrie 2012.
 2. Uncuța Diana: „Optimizarea diagnosticului şi tratamentului în stomatita herpetică”. Consultant ştiinţific prof.univ. Godoroja Pavel şi prof.univ. Lupan Ion. Susţinută la 03 septembrie 2014.
 3. Spinei Aurelia: „Oportunităţi în prevenţia cariei dentare la copii cu dizabilităţi”. Consultant ştiinţific prof.univ. Lupan Ion. Susţinută la 09 decembrie 2018.

Tezele de doctor habilitat în științe medicale aprobate:

 1. Trifan Valentina: „Abordarea complexa în tratamentul malocluziei de clasa a III-a Angle în funcţie de dentaţie”. Consultant ştiinţific prof.univ. Lupan Ion.
 2. Railean Silvia: „Particularitățile clinice, evolutive ale anomaliilor cranio-maxilo-faciale la copii”. Consultant ştiinţific prof.univ. Lupan Ion.

Tezele de doctor în științe medicale susținute:

 1. Avornic Lucia ”Evaluarea afecţiunilor parodontale în tratamentul ortodontic complex al anomaliilor dento-maxilare”. Conducător ştiinţific prof.univ. Godoroja Pavel. Susţinută la 05 noiembrie 2008.
 2. Buşmachiu Ion „Tratamentul anomaliilor Clasa II/1 Angle”. Conducător ştiinţific prof.univ. Godoroja Pavel. Susţinută la 10 decembrie 2008.
 3. Şevcenco Nina „Terapia antihomotoxică în tratamentul complex al afecţiunilor parodonţiului”. Conducător ştiinţific prof.univ. Godoroja Pavel. Susţinută la 18 martie 2009.
 4. Stepco Elena ”Utilizarea metodelor terapeutice complexe de corecţie a metabolismului la pacienţii cu fluoroză” Conducător ştiinţific prof.univ. Lupan Ion. Susţinută la 25 martie 2009.
 5. Ciumeico Igor „Tratamentul cariei dentare medii a dinţilor permanenţi în etapa prefuncţională de erupţie”. Susţinută la 06 iulie 2011. Conducător ştiinţific prof.univ. Godoroja Pavel.

Tezele de doctor în științe medicale aprobate:

 1. Bocancea Ecaterina: „Particularităţile evoluţiei, manifestărilor clinice, diagnosticul şi tratamentul afecţiunilor paradonţiului marginal la copiii cu diabet zaharat”. Conducător ştiinţific prof.univ. Lupan Ion.
 2. Porosencov Egor: ”Recuperarea breşelor alveolo-dentare la pacienţii cu despicături unilaterale”. Conducător ştiinţific prof.univ. Lupan Ion.
 3. Mihailovici Corina – Optimizarea tratamentului retrognației mandibulare în perioada dentiției mixte și permanente. Conducător ştiinţific conf.univ. Trifan Valentina.
 4. Trifan Daniela - Tratamentul laterodeviației mandibulare la copii. Conducător ştiinţific conf.univ. Railean Silvia.
 5. Calfa Sabina - Tratamentul endognației de maxilar superior în funcție de dentiție. Conducător ştiinţific conf.univ. Trifan Valentina.
 6. Mânăscurtă Ghenadie – Optimizarea tratamentului fracturilor mandibulei în dentiția mixtă.
 7. Hristea Elena – Prevenirea cariei severe timpurii în dentiția temporară. Conducător ştiinţific prof.univ. Spinei Aurelia.
 8. Zumbreanu Irina – Optimizarea tratamentului laterognației la copii. Conducător ştiinţific conf.univ. Trifan Valentina.
 9. Vudu Victoria – Paternul sănătății psihice la pacienții cu anomalii dento-maxilare. Conducător ştiinţific conf.univ. Trifan Valentina.

 

În data de 19-22 octombrie 2021 s-au sărbătorit 76 de ani de la fondarea Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova. Cu acest prilej, Catedra de Chirurgie OMF pediatrică și pedodonție „Ion Lupan”a participat activ la evenimentele dedicate Zilelor Universității. Dl Academician Țîbîrnă Gheorghe a participat cu cuvânt de salut. De asemenea, colaboratorii catedrei au participat cu prezentări orale foarte reușite în cadrul sesiunilor în secții pe profil tematic, printre care: Dl. Academician Țîbîrnă Gheorghe, dna dr., conf. univ. Railean Silvia, dl. Porosencov Egor și alții. Evenimentul a fost de amploare și a evidențiat munca colosală pe care o depune Universitatea împreună cu colaboratorii săi pentru a promova medicina și rezultatele ei în Republica Moldova.

Zilele USMF „N. Testemițanu”, 19-22 octombrie 2021