Default Header Image

Cercetare

Direcţia de bază de cercetare ştiinţifică a catedrei este “Profilaxia şi tratamentul afecţiunilor stomatologice la copii”. Această problemă ştiinţifică este integrată în programul de Stat al Republicii Moldova şi în programele Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS).

În direcţia dată au fost publicate peste 400 de lucrări ştiinţifice (monografii, articole, elaborări metodice, teze etc.).

Colaboratorii catedrei au organizat 15 congrese şi mai multe conferinţe ştiinţifico-practice cu medici stomatologi din republică. Colaboratorii catedrei au luat parte la Congresele chirurgilor cranio-maxilo-faciali din Europa, seminarele OMS care s-au desfăşurat în România, Bielorusia şi Rusia. Catedra are colaborări ştiinţifice cu savanţii din SUA, România, Ucraina, Rusia, Bielorusia, Franţa, etc. Colaboratorii catedrei au audiat cicluri de prelegeri al profesorilor din SUA (Carolina de Nord, SUA) şi din Franţa (Nante) în diferite probleme ale stomatologiei. La catedră au fost introduse în practica stomatologică noi metode de diagnostic şi remedii de tratament şi profilaxie a afecţiunilor stomatologice, traumatismelor şi tumorilor oro-maxilo-faciale la copii.

Tezele de doctorat:

 1. Avornic Lucia ”Evaluarea afecţiunilor parodontale în tratamentul ortodontic complex al anomaliilor dento-maxilare”. Susţinută la 5 noiembrie 2008. Conducător ştiinţific prof.univ. Godoroja Pavel.
 2. Şevcenco Nina „Terapia antihomotoxică în tratamentul complex  al afecţiunilor parodonţiului” Susţinută la 18 martie 2009. Conducător ştiinţific prof.univ. Godoroja Pavel.
 3. Stepco Elena ”Utilizarea metodelor terapeutice complexe de corecţie a metabolismului la pacienţii cu fluoroză” Susţinută la 25 martie 2009. Conducător ştiinţific prof.univ. Lupan Ion.
 4. Ciumeico Igor „Tratamentul cariei dentare medii a dinţilor permanenţi în etapa prefuncţională de erupţie”.  Susţinută la 06 iulie 2011. Conducător ştiinţific prof.univ. Godoroja Pavel.
 5. Buşmachiu Ion Tratamentul anomaliilor Clasa II/1 Angle. Susţinută la 10 decembrie 2008. Conducător ştiinţific prof.univ. Godoroja Pavel.

Tezele de postdoctorat:

 1. Granciuc Gheorghe: ”Evaluarea compuşilor coordinativi ai zincului şi vanadiului la stimularea proceselor osteoregenerative în ţesuturile parodontale şi la utilizarea implanturilor din titan”. Susţinută la 28 noiembrie 2012. Consultant ştiinţific prof.univ. Godoroja Pavel şi prof.univ. Gulea Aurelian.
 2. Uncuța Diana: „Optimizarea diagnosticului şi tratamentului în stomatita herpetică”. Consultant ştiinţific prof.univ. Godoroja Pavel şi prof.univ. Lupan Ion.

Tezele de postdoctorat aprobate:

 1. Spinei Aurelia: ”Oportunităţi în prevenţia cariei dentare la copii cu dizabilităţi”. Consultant ştiinţific prof.univ. Lupan Ion.
 2. Trifan Valentina: „ Abordarea complexa în tratamentul malocluziei de clasa a III-a Angle în funcţie de dentaţie”. Consultant ştiinţific prof.univ. Lupan Ion.
 3. Railean Silvia – “ Particularitățile clinice,evolutive ale anomaliilor cranio-maxilo-faciale la copii”.

Tezele de doctorat aprobate:

 1. Bocancea Ecaterina: „Particularităţile evoluţiei, manifestărilor clinice, diagnosticul şi tratamentul afecţiunilor paradonţiului marginal la copiii cu diabet zaharat”. Conducător ştiinţific prof.univ. Lupan Ion.
 2. Porosencov Egor: ”Recuperarea breşelor alveolo-dentare la pacienţii cu despicături unilaterale”. Conducător ştiinţific prof.univ. Lupan Ion.
 3. Mihailovici Corina – Optimizarea tratamentului retrognației mandibulare în perioada dentiției mixte și permanente. Conducător ştiinţific conf.univ. Railean Silvia.
 4. Trifan Daniela – Tratamentul laterodeviației mandibulare la copii. Conducător ştiinţific conf.univ. Railean Silvia.
 5. Calfa Sabina – Tratamentul endognației de maxilar superior în funcție de dentiție. Conducător ştiinţific conf.univ. Railean Silvia.