Default Header Image

Publicații

 

Lista lucrărilor apărute în edituri din ţară

Monografii

 1. SPINEI, A. Caria dentară la copiii cu dizabilități. Chișinău: Tipogrofia “Print-Caro”, 275 p. ISSBN 978-9975-56-308-7.
 2. GRANCIUC, Gh. Rolul regenerativ al compuşilor coordinativi de zinc şi vanadiu în parodontitele marginale cronice şi la inserarea implanturilor dentare. Chişinău: Universul, 2012. 216 p.GODOROJA, P., LUPAN, I., BOTNARU, A. ş. a. Stomatologia pediatrică în teste. Chişinău, 2000.

LISTA ARTICOLELOR ŞTIINŢIFICE APĂRUTE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE

DIN STRĂINĂTATE

- alte reviste atestate

 1. POROSENCOV, E.; LUPAN, I. Rezultatul chirurgical al grefării osoase secundare în despicăturile labio-maxilo-palatine. Caz clinic. UNAS Revista Româna de medicină dentară. București, România, 2016, 3(19), 220-229. ISSN 1841-6942.
 2. SPINEI, A. Impactul profilului de citokine asupra morbidităţii prin caria dentară la copiii cu maladii severe ale Sistemului Nervos Central. UNAS Revista Româna de medicină dentară. București, România, 2016, nr. 3(19), 166-190. ISSN 1841-6942.
 3. SINEI, A. Efectul terapiei fotodinamice antibacteriene asupra biofilmului dentar la copii.  Revista Română de Stomatologie. București, România, 2017, nr. 1, vol. LXIII, 9-15. ISSN 1843-0805 (B+).
 4. SPINEI, A.; STURZA, R.; MOȘANU, A.; ZAGNAT, M.; BORDENIUC, G. Utilizarea extractului de antociani obținut din produse vinicole în prevenirea cariei dentareexperimentale. Medicina Dentară. București, România, 2017, nr. 3, vol. XX, 161-175. ISSN 1841-6942.
 5. ЩЕВЧЕНКО, Н.; ГАВРИЛЮК, Л.; СТЕПКО, Е. Возрастные особености содержания некотырыхкомпонентов в слюне здоровых детей. Ежемесячный международный научный журнал “LINGVO-SCIENCE”. Варна, Болгария, 2017, Nr. 3, 7-9.
 6. ЩЕВЧЕНКО, Н.; ГАВРИЛЮК, Л.; СТЕПКО, Е. Еффективность антигомотоксической терапии больных с острым периодонтитом. Ежемесячный международный научный журнал “ Research-science”. Banska Bystrica, Словакия, 2017, Nr. 1, 8-9.

LISTA ARTICOLELOR ŞTIINŢIFICE APĂRUTE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE 

DIN ŢARĂ

- reviste categoria B

 1. BACIU, C.; AVORNIC, L.; CIUMEICO, I. Fluoroza dentară la copii. Studiu. Medicina stomatologică, Chișinău, 2016, nr.1-2 (38-39), 102-104. ISSN 1857-1328.
 2. LUPAN, I.; SOLOMON, O.; TRIFAN, V.; SOLOMON, O. Diagnosticul și evoluția tratamentului ortodontic al incluziei de canin. Medicina stomatologică, Chișinău, 2016, nr.1-2 (38-39), 43-56. ISSN 1857-1328.
 3. PRONOVICI, A.; PRONOVICI, M.; BUȘMACHIU, I. Influența factorilor etiologici în instalarea malocluziei de clasa II Angle. Medicina stomatologică, Chișinău, 2016, nr. 1-2 (38-39), 56-61. ISSN 1857-1328.
 4. RAILEAN, S.; DAVID, L.; RAILEAN, GH.; POSTARU, C.; SANGER, S. Diagnostic algorithm of children with severe neurological disodersCurierul Medical, Chișinău, vol. 59, nr. 2, aprilie, 2016, 15-20. ISSN 1857-0666.
 5. RAILEAN, S.; LUPAN, I.; CRIHAN, A.;TIMERTGAZ, V.; POȘTARU, C.; SANGER, C. Profilaxia complicațiilor estetice a feței prin plastia chirurgicală a deformațiilor craniene de tip craniostenoze. Medicina Stomatologică, Chișinău, nr. 3(40), 2016, 70-76. ISSN 1857-1328.
 6. SPINEI, A.; BOLBOCEAN, I. Evaluarea riscului carios la copii. Medicina Stomatologică, Chișinău, 2016, nr. 1-2(38-39), 95-102. ISSN 1857-1328.
 7. SPINEI, A.; GUȚAN, I. Studiul microcristalizării fluidului oral la copii. Medicina Stomatologică, Chișinău, 2016, nr. 1-2(38-39), 85-94. ISSN 1857-1328.
 8. SPINEI, A. Nivelul imunoglobulinelor în fluidul oral şi serul sanguin la copiii cu maladii severe ale Sistemului Nervos Central. Medicina Stomatologică, Chișinău, 2016, nr. 3(40), 52-59. ISSN 1857-1328.
 9. STEPCO, E.; LOZAN, O.; LUPAN, I. Evaluarea nivelului de respectare a drepturilor pacienților în asistența stomatologică. Medicina Stomatologică, Chișinău, 2016, nr. 3(40), 81-88. ISSN 1857-1328.
 10. ЧУМЕЙКО, И. Герметизация фиссур зубов. Теоретический курс для студентов. Medicina stomatologică, Chișinău, 2016, nr. 1-2(38-39), 105-109. ISSN 1857-1328.
 11. ГАВРИЛЮК, Л.; ШЕВЧЕНКО, Н.; СТЕПКО, Е. Содержание востановленного глутатиона и тиоционата в слюне студентов разныхс тран. Эффект антигомотоксической терапии у детей с гингивитом. Medicina Stomatologică, Chișinău, nr. 3(40), 2016, 20-22. ISSN 1857-1328.
 12. СПИНЕЙ, A.; ЛЕУС, П.; ЛУПАН, И.; СПИНЕЙ, Ю.; ПОСТОЛАКИ, A. Оценка влияния поведенческих факторов риска на стоматологическое здоровье детей. Medicina Stomatologică, Chișinău, 2016, nr. 1-2(38-39), 72-84. ISSN 1857-1328.
 13. CAZACU, I.; ZUMBREANU, I.; GREVEN, M.; SATO, S.; FALA, V.; LUPAN, I. Corelația dintre înclinarea planurilor ocluzale superioare anterioare și posterioare și malpoziția condilară, în diferite clase scheletice – un studiu cefalometric și condilografic. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. Chișinău, 2017, nr. 2(54), 66-71. ISSN 1857-0011.
 14. CONDREA, C.; LUPAN, I.; CALFA, S. Obiceiurile vicioase- factor de risc în dezvoltarea anomaliilor dento-maxilare. Medicina Stomatologică, Chișinău, 2017, nr. 1-2 (42-43), 65-69. ISSN 1857-1328.
 15. POROSENCOVA, T.; BURLACU, V.; POROSENCOV, E.; UNCUȚA, D. Cunoștințe și atitudini a medicilor stomatologi generaliști față de managmentul afecțiunii parodontale. Medicina Stomatologică, Chișinău, 2017, nr. 1-2 (42-43), 13-15. ISSN 1857-1328.
 16. RAILEAN, S. Cranial deformities as a risk factor in the harmonious development  of oral and maxillofacial region. The Moldovean Medical Journal(Curierul Medical). Chișinău, 2017, vol. 60, nr. 2.p 13-17.  ISSN 2537-6373. ISSNe 2537-6381.
 17. RAILEAN, S.; TIMIRGAZ, V.; CRIHAN, A.; GRECU, T.; RAILEA, G. Experiența tratamentului chirurgical al stenozelor sagitale la vârsta de sugar a copilului în Republica Moldova. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. Chișinău, 2017, nr. 2(54), 286-290. ISSN 1857-0011.
 18. STRUC, A.; STEPCO, E. Contribuții la studiul epidemiologic al afecțiunilor traumatice ale țesuturilor dure dentare la copii. Medicina Stomatologică, Chișinău, 2017, nr. 1-2 (42-43), 73-76. ISSN 1857-1328.

LISTA ARTICOLELOR ŞTIINŢIFICE PUBLICATE ÎN CULEGERI

 - în străinătate

 1. ZAGNAT, M.; SPINEI, A.; BORDENIUC, G. The efficency of anthocyanins extract for use in preventing dental caries in experimental animals. In: The 6th IEEE International Conference on E-health and Bioengineering – EHB 2017. Sinaia, România, 2017, p. 631-634. ISBN 978-1-5386-0358-1.

 LISTA COMUNICĂRILOR PREZENTATE LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE, PUBLICATE CA REZUMAT (1-3 PAGINI)

 - în străinătate

 1. AVORNIC, L.; CIUMEICO, I. Dento-maxillary anomalies and periodontal disease: impact and therapeutic aspects. In: 7-th International Orthodontic Congress 2016, Romanian Association for Excellence in Orthodontics, Orthodontics – Science and Art. România, Sibiu, 19-21 mai 2016, p.64.
 2. BALTEANU, O.; SPINEI, A.; GAVRILIUC, L.; GRECU, V.; PLAMADEALA, S. Caries risk assessment in children from urban and rural areas. In: Journal of Interdisciplinary Medicine & Dental Scienc. USA, Houston, 20-21 octombrie 2016, nr. 5, p. 59. ISSN: 2376-032X (IF: 0,16).
 3. FALĂ, V.; LUPAN, I.; GRIBENCO, V.; CAZACU, I.; BORDENIUC, GH.; NISTOR, L.; URSU, I. Ocluzia dentară vs. postură. În: Al XX-lea Congres Internațional UNAS. România, București, 5-8 octombrie, 2016, p. 30. ISSN 2344-2727.
 4. GAVRILIUC, L.; ȘEVCENCO, N. Interrelation between biochemical and clinical indices in patients with gingivitis and parodontitis during treatment by complex antihomotoxic therapy. In: Journal of Interdisciplinary Medicine & Dental Science, International Conference on Restorative Dentistry & Prosthodontics. October 20-21, 2016, vol.4, issue 5, p. 28. Houston, USA. ISSN 2376-032X.
 5. LUPAN, I. Multidisciplinary approach to the recovery of patients with alveo-dental breaches and perioral soft tissue sequelae with labio-maxillo-palatal clefts. In: Book of abstracts International conferince of dental medicine. România, Arad, 19-21 mai 2016, p. 11. ISBN 978 973 664 810-6.
 6. MIHAILOVICI, GH.; LUPAN, I.; MIHAILOVICI, P.; MIHAILOVICI, C. Molar distalization in Angle class II treatment. In: Abstract book of the 7-th Orthodontic Congress Romanian Association for Excellence in Orthodontics. România, Sibiu, 2016, 19-21 mai, p. 55.
 7. MIHAILOVICI, GH.; CIOBANU, A.; MIHAILOVICI, P.; MIHAILOVICI, C. Orthodontic treatment in impacted canines with the Kilroy spring usage. In: Abstract book of the 7-th Orthodontic Congress Romanian Association for Excellence in Orthodontics. România, Sibiu, 2016, 19-21 mai, p. 55.
 8. POȘTARU, C.; RĂILEAN, S.; MELNIC, S. Malocclusion in mixed and permanent dentition in children from Republic of Moldova. In: Abstract book of XV international congress of medical sciences. Sofia, Bulgaria, 12-15 mai 2016, p. 301.
 9. SPINEI, A. Salivary cytokines in disabled children with dental caries. Oral Health Dent Manag. 2016, nr. 4 (15), p. 70. ISSN: 2247-2452 (IF: 1,12). http://dx.doi.org/10.4172/2247-2452.C1.034.
 10. SPINEI, A.; BUŞMACHIU, I. Evaluarea riscului carios la copiii cu aparate ortodontice fixe. In: Al XX-lea Congres Internațional UNAS. România, București, 2016, p. 45-46. ISSN 2344-2727.
 11. SPINEI, A.; GUȚAN, I. Particularitățile microcristalizării fluidului oral la copii. In: Al XX-lea Congres Internațional UNAS. România, București, 2016, p. 46-47. ISSN 2344-2727.
 12. SOLOMON, O.; LUPAN, I.; CHELE, N.; ZUEV, V.; MOSTOVEI, M. Interdisciplinary managment in orthodontics. In: Book of abstracts International conferince of dental medicine. România, Arad, 19-21 mai 2016, p. 14. ISBN 978 973 664 810-6.
 13. ГАВРИЛЮК, Л.; ШЕВЧЕНКО, Н. Эффект антигомотоксической терапии у детей с гингивитом. В: Международный научно-исследовательский журнал, ISSN 2303-9868 print, nr. 4(46), часть 5, Екатеринбур, Россия, 2016, стр. 88-91. ISSN 2227-6017, online.
 14. LUPAN, I.; SPINEI, A. Antimicrobial photodynamic therapy as a strategy to prevent dental caries in children. În: Volum de rezumate, al VIII-lea congres internațional al Asociației dentare Române pentru educație “Teorie versus practică în științele medicale”, Edițiea a XX-a a zilelor Facultății de medicină dentară Iași. Iași, România, 8-10 decembrie, 2016, p. 14. ISBN 978-606-13-3525-1.
 15. FALA, V.; LUPAN, I.; GOLOVIN, B.; GRIBENCO, V.; CAZACU, I.; BORDENIUC, GH.; NISTOR, L. Interelațiile ocluziei dentare și posturii. În: Volum de rezumate, al VIII-lea congres internațional al Asociației dentare Române pentru educație “Teorie versus practică în științele medicale”, Edițiea a XX-a a zilelor Facultății de medicină dentară Iași. Iași, România, 8-10 decembrie, 2016, p. 15. ISBN 978-606-13-3525-1.
 16. TRIFAN, D.; UNCUȚA, D.; STEPCO, E. Early caries infiltration with ICON. În: Volum de rezumate, al VIII-lea congres internațional al Asociației dentare Române pentru educație “Teorie versus practică în științele medicale”, Edițiea a XX-a a zilelor Facultății de medicină dentară Iași. Iași, România, 8-10 decembrie, 2016, p. 67. ISBN 978-606-13-3525-1.
 17. GAVRILIUC, L.; SEVCENCO, N. Interrelation between biochemical and clinical indices in children with gingivitis using treatment by complex antihomotoxic therapy. In: Book of Abstracts of 3rd World Congress on Dental &Oral Health. Barcelona, Spain, 2017, p. 14.
 18. POROSENCOVA, T.; BURLACU, V.; GUDUMAC, V.; UNCUȚA, D.; POROSENCOV, E. Salivary levels of matrix metallopreinase-8 in incipient periodontal lesion. The 22nd Congress of the European Association of Dental Public Health “Challenges in Oral Epidemiology”. Vilnius, Lithuania, 2017, 8-10 june.
 19. POROSENCOVA, T.; POROSENCOV, E.; BURLACU, V.; GUDUMAC, V.; UNCUȚA, D. Salivary levels of aspartate aminotransferase in patients with initial periodontal lesions. The 16th international Biennial Congress of the International Academy of Periodontology. Brasov, Romania, 2017, 27-29 april, p. 14.
 20. RAILEAN, S; POȘTARU, C.; SPINEI, A.; POSTNIKOV M.; UNCUȚA, D.; BĂLTEANU, O. Relația dintre malocluzii și caria dentară la copiii cu dizabilităţi intelectuale.In: Caiet de rezumate al XXI-lea Congres Internațional UNAS. București, România, 2017, 4-7 octombrie, p. 25-26. ISSN 2344-2727.
 21. SPINEI, A.; LEOUS, P.; PLAMADEALĂ, S.; SPINEI, I.; BĂLTEANU O. Utilizarea  indicatorilor europeni EGOHID pentru evaluarea impactului factorilor de risc comportamentali asupra sănătății orale a copiilor de vârstă școlară. In: Caiet de rezumate al XXI-lea Congres Internațional UNAS. București, România, 2017, 4-7 octombrie, p. 26-27. ISSN 2344-2727.
 22. ZAGNAT, M.; SPINEI, A.; BORDENIUC, G. The efficency of anthocyanins extract for use in preventing dental caries in experimental animals. In:  Book of abstacts of the 6th IEEE International Conference on E-health and Bioengineering – EHB 2017. Sinaia, România, 2017, 22 – 24 june, p. 33-34. DOI: 10.1109/EHB.2017.7995503.  ISBN 978-1-5386-0358-1.

-    Internaționale

 1. RAILEAN, S.; LUPAN, I.; CRÎJANOVSCHII, I. Morphometrical analyses of the skull  in children with pozitional plagiocephaly. Moldavian Journal of pediatric surgery, 2017, nr.1, p. 112, ISSN 2587-3210, ISSNe 2587-3229.

LISTA MANUALELOR APĂRUTE:

 1. GODOROJA, P., SPINEI, A., SPINEI, I. Stomatologie terapeutică pediatrică. Chişinău, 2003. 379 p.
 2. GODOROJA, P., SPINEI, A., SPINEI, I.  Paediatric dentistry. Chişinău, 2005. 524 p.
 3. GODOROJA, P., MATASA, C., GRANCIUC, G. Ортодонтия = Ortodontics, Chişinău: Medicina, 2007. 292 p.
 4. GODOROJA,  P., MATASA, C., GRANCIUC, G. Ortodonţie, Chişinău: Medicina, 2010. 243 p.
 5. RAILEAN, S., LUPAN, I., POŞTARU, C., BUŞMACHIU, I. Curs practic de chirurgie orală şi maxilo-facială pediatrică. Chişinău:  Tipografia Centrală, 2009. 306 p.

LISTA LUCRĂRILOR INSTRUCTIV-METODICE:

 1. MIHAILOVICI, G. Ortodonţie: Elaborări metodice pentru studenţii anului V, semestrul IX, facultatea Stomatologie. Chişinău, 2011. 37 p.
 2. MIHAILOVICI, G. Ortodonţie: Elaborări metodice pentru studenţii anului V, semestrul X, facultatea Stomatologie. Chişinău, 2011. 35 p.
 3. ŞEVCENCO, N. Oral disease prevention Dental indices: Elaborări metodice în limba engleză pentru studenţii an, 2-3, disciplina Prevenţia afecţiunilor stomatologice.
 4. CIUMEICO, I. Pedodonție. Caria dinților permanenți tineri. Caracteristici fundamentale. Elaborare metodică pentru studenții anului IV, semestrul VII, facultatea Stomatologie. Chișinău, 2014. 27 p. ISNB 978-9975-80-783-8.
 5. CIUMEICO, I. Profilaxia afecțiunilor stomatologice. Sigilarea fosetelor ocluzale și a foramenelor oarbe ale dinților. Elaborare metodică pentru studenții anului III, torentul rus, semestrul V, facultatea Stomatologie. Chișinău, 2014. 10 p. ISNB 978-9975-80-784-5.
 6. CIUMEICO, I. Prophylaxis of Dental Diseases. Sealing og Occlusal Fissures and Blind Foramina of Teeth. Lesson planning for 3rd year students, 5th Semester, Faculty of Dentistry. Chișinău, 2014. 10 p. ISNB 978-9975-80-784-5.