Default Header Image

Colaborare internațională

 
Abordarea multidisciplinară asupra malformațiilor congenitale rare ale capului și gâtului. Discutare de cazuri clinice.

Asistența medicală în secția de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică include câteva compartimente. Malformațiile congenitale în regiunea capului și gâtului în asistența medicală include 15%. Copiii cu aceste maladii prezintă diferite grade de complicații atât morfologice, cât și funcționale. Reieșind din embriologia capului și gâtului elementele anatomice în malformațiile congenitale sunt strâns legate și dereglările funcționale includ dereglări neurologice, de respirație, de deglutiție, de văz. Sindroamele în regiunea capului și gâtului clinic prezintă abordări interdisciplinare foarte complicate din considerentele că sindroamele se întâlnesc cu o frecvență rară, deseori este necesar de a include mai multe echipe din diferite țări pentru a rezolva cazul.

Pe data de 28 februarie 2021 în cadrul Catedrei de Chirurgie OMF pediatrică și pedodonție „Ion Lupan” a fost organizată o conferință clinică interdisciplinară cu participarea conducătorilor de proiecte rezidențiale din Wake Forest University, Winston Salem, USA și Vanderbilt Medical Center Department of Pediatric, USA împreună cu medicii neurologi, pediatri și chirurgi oro-maxilo-faciali de la USMF „Nicolae Testemițanu”, Republica Moldova. La această conferință organizată online au participat rezidenții de la USMF „Nicolae Testemițanu”, departamentele de pediatrie, neurologie și chirurgie oro-maxilo-facială. În cadrul conferinței medicii rezidenți sub conducerea profesorilor au expus cazurile cele mai dificile întâlnite în practică.

De la Chirurgie OMF a fost prezentat de către medicul rezident Ursu Dănis un caz privind un copil de 6 luni cu sindromul Fraser. A fost discutată în procesul workshop-ului tactica de tratament (neurologic, chirurgical), au fost discutate cazuri privind un hemongiom intracranian cu complicații de convulsii, cu encefalită tuberculoasă. Toate cazurille au prezentat interes. În discuțiile privind toate cazurile au participat activ profesorii, medicii și rezidenții. În concluzie s-a propus de către medicii din USA de a implica activ rezidenții în conferințele clinice ale universităților din USA.

Workshop - I parte

Workshop - II parte

Dispozitia MSMPS nr.106d-2021 conf

 
Colaborare cu colegii americani din domeniul stomatologiei pediatrice
 
Colaborare internațională - Participarea colaboratorilor catedrei la multiple Congrese internaționale
 
Colaborarea între USMF ”N.Testemițanu” și Universitatea de Medicină Wake Forest, 2019
 
Colaborarea între USMF ”N.Testemițanu” și Universitatea de Medicină Wake Forest, 2018
 
Proiectul Bureau Europe Centrale et Orientale